Skip Navigation


 
Scott Mosher, BHK, CIM

Portfolio Manager and Investment Advisor

Senior Vice President

Tel (604) 443-1670

Fax (604) 443-1494

E-mail: Scott Mosher

 
Stacey Burgess, BA, CIM

Portfolio Manager and Investment Advisor

Senior Vice President

Tel (604) 443-1526

Fax (604) 443-1494

E-mail: Stacey Burgess

 
Nassim Rowhani, BComm, CIM

Portfolio Manager and Investment Advisor

Senior Vice President

Tel (604) 443-1519

Fax (604) 443-1494

E-mail: Nassim Rowhani

 
Andrew Horton, BA, CIM

Portfolio Manager and Investment Advisor

Tel (604) 443-1597

Fax (604) 443-1494

E-mail: Andrew Horton

 
Nick Glen, CA

Portfolio Manager and Investment Advisor

Senior Vice President

Tel (604) 443-1584

Fax (604) 443-1494

E-mail: Nick Glen

 
Tony Hume, BComm

Investment Advisor

Senior Vice President

Tel (604) 443-1568

Fax (604) 443-1494

E-mail: Tony Hume

 
Alex Ruel, BComm, CFP®, CIM

Investment Advisor

Tel (604) 443-1426

Fax (604) 443-1494

E-mail: Alex Ruel

 
Dagney Evanoff, CFP® 

Investment Advisor

Tel (604) 443-1487

Fax (604) 443-1494

E-mail: Dagney Evanoff

 
Charlene Lam

Associate Investment Advisor

Tel (604) 443-1546

Fax (604) 443-1494

E-mail: Charlene Lam

 
Amanda Chubey, BA

Associate Investment Advisor

Tel (604) 443-1581

Fax (604) 443-1494

E-mail: Amanda Chubey

 
Sue Cubberley

Associate Investment Advisor

Tel (604) 443-1542

Fax (604) 443-1494

E-mail: Suzanne Cubberley

 
Michelle Eldred

Associate Investment Advisor

Tel (604) 443-1559

Fax (604) 443-1494

E-mail: Michelle Eldred

 
Stephen W. Dickinson, BKIN

Associate Investment Advisor

Tel (604) 443-1577

Fax (604) 443-1494

E-mail: Stephen W. Dickinson

 

 
Terresa Audet

Associate Investment Advisor

Tel (604) 443-1536

Fax (604) 443-1494

E-mail: Terresa Audet

 
Lynne Torres, BA

Senior Sales Assistant

Tel (604) 443-1574

Fax (604) 443-1494

E-mail: Lynne Torres

 
Sarah Luddington

Investment Representative

Tel (604) 443-1587

Fax (604) 443-1494

E-mail: Sarah Luddington

 
Lisa Lee-Poon

Administrative Assistant

Tel (604) 443-1500

Fax (604) 443-1494

E-mail: Lisa Leepoon

 
Brittany Ambrose, BA 

Administrative Assistant

Tel (604) 443-1678

Fax (604) 443-1494

E-mail: Brittany Ambrose